O nas

  • Klub karate w Opolu

Opolski Klub Karate Tradycyjnego „Budokan” z siedzibą na ul. Jakuba Kani 3a/3 , 45-340 Opole, działa jako Stowarzyszenie kultury fizycznej. Zajęcia prowadzi licencjonowany instruktor – Bogusław Czarny (2 Dan).

Klub jest zrzeszony w PZKT (Polski Związek Karate Tradycyjnego) i w ITKF (International Karate Federation).

OKKT „Budokan” został założony w 1992 roku, od 1998 działa jako stowarzyszenie kultury fizycznej zrzeszającej sympatyków karate tradycyjnego (Shotokan według ITKF). Klub jest organizacją pozarządową powołaną do rozwoju kultury fizycznej, upowszechniania rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej oraz sportowej na terenie miasta Opola i województwa. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „prawo o stowarzyszeniach” oraz z własnym statutem, i jest nadzorowany przez Urząd Miasta Opola.

Podstawowym celem działania klubu jest:

  • rozwijanie umiejętności technicznych w zakresie karate tradycyjnego oraz zainteresowań dotyczących kultury i filozofii dalekiego wschodu,
  • rozwój fizyczny dzieci młodzieży i dorosłych , zapobieganie chorobom układu ruchu,
  • wzmacnianie postawy sportowej , podnoszenie poziomu sportowego i zwiększanie motywacji,
  • propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, aktywny wypoczynek i czerpanie radości z zajęć , integracja jednostki w grupie,
  • kreowanie pozytywnych wzorców i postaw sportowych w grupie oddziaływanie profilaktyczne i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  • pełnienie roli wychowawczej poprzez oddziaływanie psychologiczne związane ze stosowaniem do obowiązującej etykiety zachowania, uczy jego członków dyscypliny, szacunku wobec innych ludzi i wyrabia w nich siłę charakteru,
  • zwiększanie bezpieczeństwa trenujących poprzez ćwiczenie elementów samoobrony zawartych w technikach karate.

OKKT „Budokan” jest zrzeszony w PZKT z siedzibą w Łodzi. Jest to dyscyplina bezkontaktowa gdzie przestrzegane są i respektowane określone przepisy przebiegu i realizacji zajęć sportowych, zapewniające bezpieczeństwo uczestników. Wykonywanie technik i pokazów w tzw. pełnym kontakcie (fullcontakt) w trakcie treningu, zajęć rekreacyjnych i rozgrywek sportowych jest zabronione.

Członkowie zarządu OKKT „Budokan” 2018:

Prezes, instruktor: Bogusław Czarny
Wiceprezes: Andrzej Pletkiewicz
Skarbnik: Kinga Jabłonowska
Sekretarz: Adam Panczocha